DECIZIA NR. 308
din data de 01.08.2014

Managerul Spitalului Judetean de Urgenţă Deva numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 34/14.02.2013,

Având în vedere :

     > prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, publicata in M.Of. nr.469/26.06.2014,
     > prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial,
     > procedurile de implementare a sistemului de management al calitatii, al mediului si sanatatii si securitatii ocupationale si siguranta alimentului la nivelul unitatii noastre, respectiv gestionarea si administrarea  diverselor activitati specifice ale  organizatiei,  astfel incat aceasta sa fie capabila sa ofere satisfactii pacientilor si calitate marita serviciilor medicale  acordate acestora, precum si monitorizarea aplicarii efective a Manualului Calitatii -  documentatie care prezinta modul cum sunt operate si controlate diversele procese din organizatie si aplicarea procedurilor stabilite, precum si  modul cum se planifica, realizeaza, controleaza si  corecteaza/imbunatatesc urmatoarele procese: controlul documentelor; controlul inregistrarilor; auditul intern al calitatii; controlul produsului neconform; actiunile corective; actiunile preventive s.a.,

In baza prerogativelor atribuite prin Contractul de management nr.1122/2013,

DECIDE:

ART.1Incepand cu data de 01.08.2014 Spitalul Judetean de Urgenta Deva organizeaza programul de voluntariat „ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE !”  si îşi asumă responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera noastră de activitate şi competenţă, asumându-şi datoria de a oferi o experienţă de voluntariat de calitate, prin coordonarea corectă şi eficientă a voluntarilor, pentru susţinerea şi dezvoltarea voluntariatului în vederea creşterii contribuţiei sale la dezvoltarea societăţii noastre.

ART.2

al.(1COORDONATORUL VOLUNTARILORdesemnat de catre conducerea unitatii este D-na CORINA MILITARU – Director de îngrijiri, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor in cadrul organizatiei noastre.

al.(2) In indeplinirea sarcinilor si atributiilor COORDONATORULUI VOLUNTARILOR, va fi sprijinit de D-na IULIA BARTAN – consilier juridic, care va gestiona si arhiva toate documentele dosarelor de voluntariat in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

ART.3. În funcţie de sectia/compartimentul medical unde se efectueaza voluntariatul, sunt desemnati urmatorii supervizori :

 

Sectia/compartimen-tul medical

SUPERVIZOR 1

(nume si prenume)

SUPERVIZOR 2

(nume si prenume)

UPU-SMURD

As.sef. VASILICA POP

As.med.pr. LILIANA ADESPEI

As.med.pr. ANGELICA CĂCEU

GINECOLOGIE

As.sef. MIHAELA CORDEA

As.med.pr. SILVANA FOLTUŢ

As.med.pr. IULIANA FARCAŞ

CHIRURGIE GENERALA

As.sef. VIORICA CĂRĂBAŞ

As.med.pr. DANIELA COCOTĂ

As.med.pr. CLAUDIA CIOMAG

INTERNE I

As.sef. SIMONA IOANI

As.med.pr. SIMONA LUPULESCU

INTERNE II

As.sef. EMILIA CLEJ

As.med.pr. EVA CHERECHEŞ

CHIRURGIE PLASTICA

As.med.pr.  OLIMPIA DEACONU

As.med.pr. CAMELIA FLOREA

NEUROLOGIE

As.sef. DANIELA CHIFOR

As.med.pr. MARANATA MAGDA

As.med.pr. CRISTINA ŞATALAN

ONCOLOGIE

As.sef. MIOARA LAZEA

As.med.pr. LAURA MORARU

As.med.pr. FLORINA MOŢOC

OFTALMOLOGIE

As.sef. ILDIKO HAJDU

As.med.pr. MIHAELA BUMBU

ORL

As.sef. FLORICA MARINELA STĂNCULESCU

As.med.pr. BRIGITTA SZATMARI

ORTOPEDIE

As.med.pr. CLAUDEA TULEA

As.med.pr. ALINA ŞTEFAN

BOLI INFECTIOASE

As.med.pr. SORINA LIGELA NELEGA

As.med.pr. ELISAVETA MOŢA

FARMACIE

Farm. SIMONA AVRAM

As.med.pr. EMILIA ZÎRNEA

BFT-asistenti medicali

As.med.pr. FLORICA LUCI KATO

As.med.pr. MARIANA FILIMON

BFT-maseuri

Fiziokinetoterapeut ALIN BUCULESCU

-

BFT-kinetoterapeuti

Kinetoterapeut FLORINA IGNA

-

 

ART.4. Se aproba GHIDUL VOLUNTARILOR si anexele corespunzatoare , elaborat in vederea implementarii procedurate a activitatii de voluntariat in organizatia noastra. Ghidul reprezinta o instruire initiala a oricarui candidat care doreste sa devina voluntar in cadrul programului nostru de voluntariat, precum si un document util pus la dispozitia supervizorilor desemnati pentru desfasurarea corecta a programului de voluntariat.

ART.5.D-na IULIA BARTAN – consilier juridic este imputernicita sa completezeREGULAMENTUL INTERN al unitatii in conformitate cu  prevederile  Legii nr.78/2014  privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu un capitol distinct  care  stabileste cadrul                                  organizatoric   privind  participarea   persoanelor  fizice  la  programul  de voluntariat  „IMPREUNA PENTRU SANATATE!” desfasurat in folosul  altor persoane sau al societatii, organizat de  Spitalul Judetean de Urgenta Deva, in calitate de organizatie-gazda.

ART.6.Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se obliga COORDONATORUL VOLUNTARILOR si supervizorii desemnati.

Art.7.Prezenta decizie se comunică persoanelor desemnate, secretariatului managerului, serviciului RUNOS, biroului de management al calitatii si membrilor GRUPULUI DE LUCRU CONTROL INTERN MANAGERIAL al unităţii sanitare.

                            Manager,                             

               CALIN MIRCEA LAZA                                    

 

GHIDUL VOLUNTARULUI.pdf
ANEXA 1.pdf
ANEXA 2.pdf
ANEXA 3.1.pdf
ANEXA 3.2.pdf
ANEXA 3.3.pdf
ANEXA 3.4.pdf
ANEXA 3.5.pdf
ANEXA 3.6.pdf
ANEXA 4.pdf
ANEXA 5.pdf
ANEXA 6.1.pdf
ANEXA 6.2.pdf
ANEXA 6.3.pdf
ANEXA 6.4.pdf
ANEXA 6.5.pdf
ANEXA 7.pdf
ANEXA 8.pdf
ANEXA 9.pdf

 

Program Transplant

Vizitatori site

521822
Azi
Ieri
Saptamana asta
Luna asta
Total
49
316
49
10603
521822
IP: 54.160.153.233


Copyright © 2012. All Rights Reserved.