ANUNT CONCURS 12-18.02.2020

Anunt concurs.PDF

ATI.PDF

BOLI INFECTIOASE.PDF

LAM.PDF

MEDICINA INTERNA II.PDF

ORTOPEDIE.PDF

PNEUMOLOGIE.PDF

Procedura operationala

Asistente DIETETICA

DIETETICA-fisa de post.PDF

PNEUMOLOGIE-asistente.PDF

 

ANUNT

ANUNT CONCURS-MEDIC SEF   UPU-SMURD

 

ANUNT

Amenajare spatiu USTACC.pdf

 

ANUNT
Anunt pentru ocuparea functiilor de   sef sectie Oncologie Medicala si sef sectie Boli Infectioase
ANUNT CONCURS SEFII SECTII   ONCOLOGIE MEDICALA SI BOLI INFECTIOASE.pdf

BIBLIOGRAFIE CONCURS SEFII   SECTII.pdf

TEMATICA EXAMEN SPECIALITATE ONCOLOGIE MEDICALA.pdf

TEMATICA EXAMEN SPECIALITATE BOLI  INFECTIOASE.pdf

 

ANUNT

Invitatie participare amenajare magazie.pdf

Invitatie participare asigurare rezerva apa.pdf

Invitatie participare demolari cladiri.pdf

Invitatie participare RK bloc de locuinte.pdf

Proces Verbal Amenajare magazie materiale.pdf

ANUNT

Rezultatul probei scrise la   concursul organizat pentru ocuparea functiei de Sef Upu-Smurd

Rezultatul selectiei dosarelor de   inscriere  la concursul pentru ocuparea functiei de sef UPU-SMURD

ANUNT CONCURS SEF UPU-SMURD.pdf

BIBLIOGRAFIE CONCURS SEF   UPU-SMURD.pdf

TEMATICA CONCURS SEF UPU-SMURD.pdf

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

INVITATIE DE PARTICIPARE AMENAJARE   MAGAZIE SPJU-DEVA

ANUNT

ASIGURARE REZERVA DE   APA-SPJU-DEVA.pdf

DEMOLARE CLADIRI ANEXA IN INCINTA   SPJU-DEVA.pdf

R.K.BLOC DE LOCUITE PENTRU   TRANSFORMARE IN SPATII ADMINISTRATIVE-SPJU-DEVA.pdf

ANUNT
Concurs Medic Chirurgie   Generala

ANUNT
SITUATIA CANDIDATILOR LA CONCURSUL   MEDIC PRIMAR UPU-SMURD
ANUNT CONCURS MEDIC PRIMAR UPU   SMURD PERIOADA DETERMINATA


ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Anunt Director   Financiar-Contabil
ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR   CONTABIL.pdf


ANUNT CONCURS MANAGER

REZULTAT CONTESTATIE-REEVALUARE PROIECT
REZULTAT SUSTINERE PROIECT MANAGEMENT.pdf
INFORMARE LOCATIE CONCURS MANAGER
PLAN MANAGEMENT MEZEI  SEBASTIAN.pdf
Tabel selectie dosare concurs Manager
ANUNT.pdf
BIBLIOGRAFIE.pdf
TEME PROIECT.pdf
BIBLIOGRAFIE_CONCURS_MANAGER.ZIP
NORME CONCURS MANAGER


ANUNT
ANUNT CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE   ASISTENTE MEDICALE PERIOADA 08.08.2019-14.08.2019

ANUNT

Rezultate concurs Medic Specialist   Urologie
Rezultate finale concurs medic specialist Radiologie si imagistica medicala

Anunt data-ora concurs medic   specialist Urologie si Radiologie
REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS   MEDICI UROLOGIE, RADIOLOGIE ,NEUROLOGIE
ANUNT CONCURS MEDICI SPECIALISTI

 

ANUNT

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE   CONCURS INGRIJITOARE
CENTRALIZATOR FINAL INFIRMIERE.pdf
REZULTATUL PROBEI INTERVIU CONCURS   INGRIJITOARE 03.09.2019
REZULTAT INTERVIU INFIRMIERE
REZULTATUL PROBEI SCRISE CONCURS   INGRIJITOARE 28.08.2019

Rezultatul probei scrise la   examenul organizat in perioada 28.08-03.09.2019 in vederea ocuparii   postului vacant de sef Birou Achizitii Publice.pdf
Centralizatorul final la examenul   organizat in perioada 28.08-03.09.2019 in vederea ocuparii postului vacant   de sef Birou Achizitii Publice.pdf
Rezultatul probei scrise la   concursul din data de 28.08-03.09.2019 pentru ocuparea posturi vacante de   infirmiere.pdf
Anunt cu privire la desfasurarea   concursului de infirmiere, ingrijitoare si Sef Birou Achizitii   28.08-03.09.2019
Rezultatul selectiei dosarelor la Sef Birou Achizitii Publice
Selectie dosare concurs   ingrijitoare
Proces verbal concurs   infirmiere

ANUNT CONCURS INFIRMIERE,   INGRIJITOARE SI SEF BIROU ACHIZITII.pdf
BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA   POSTULUI DE SEF BIROU ACHIZITII.pdf
FISA POSTULUI SEF BIROU   ACHIZITII.pdf
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE   INFIRMIERA.pdf

ANUNT

Rezultate finale asistenti medicali   ATI si Cardiologie

Rezultatul probei interviu-concurs asistent medical-sectia-ATI

CENTRALIZATOR FINAL CONCURS   ASISTENTE

Proces-verbal de contestatie la   proba scrisa pentru conscursul organizat in perioada 08.08-14.08.2019

Anunt cu privire la desfasurarea   concursului de asistente medicale perioada 08.08-14.08.2019.pdf

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA   CONCURSUL IN VEDEREA OCUPARII POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL   INTERNE II

Rezultatul probei scrise la   concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical la ATI si   CARDIOLOGIE

SELECTIA DOSARELOR DE INSCRIERE LA   CONCURSUL ORGANIZAT IN PERIOADA 08.08.2019-14.08.2019 PENTRU OCUPAREA   POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST LA SECTIA A.T.I. SI   SECTIA CARDIOLOGIE.pdf

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA   CONCURSUL ORGANIZAT IN PERIOADA 08.08.2019-14.08.2019 IN VEDEREA OCUPARII   POSTURILOR VACANTE DE AS. MED. SECTIA INTERNE I, ONCOLOGIE, ORTOPEDIE SI   INTERNE II.pdf

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL   GENERALIST PERIOADA NEDETERMINATA.pdf

FISA POST ASISTENT MEDICAL   GENERALIST PERIOADA NEDETERMINATA.pdf

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA ASISTENT   MEDICAL GENERALIST PERIOADA NEDETERMINATA.pdf

 

AMENAJARE SPATIU RMN

Amenajare spatiu RMN.pdf

Amenajare RMN 2018.rar

 

ANUNT

Anunt achizitie directa de servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Construire cladire radioterapie"

 

ANUNT

ANUNT PRIVIND SITUATIA CANDIDATILOR   LA CONCURSUL PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL

ANUNT CONCURS DIRECTOR MEDICAL.pdf

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS DIRECTOR MEDICAL.pdf

 

ANUNT

Rezultate concurs medic Oncologie   Medicala

REZULTATE CONCURS PRIVIND OCUPAREA   POSTULUI DE MEDIC - SPECIALITATE NEUROCHIRURGIE

ANUNT DATA SUSTINERE CONCURS MEDIC   NEUROCHIRURGIE

Anunt concurs MEDIC ONCOLOGIE.pdf
ANUNT CONCURS MEDIC ONCOLOG SI   MEDIC NEUROCHIRURG

REZULTATE SELECTIE DOSARE MEDICI ONCOLOGIE SI NEUROCHIRURGIE.pdf

 

ANUNT
ANUNT CONCURS PERIOADA DETERMINATA   NEUROLOGIE

ANUNT

CENTRALIZATOR FINAL AGENT DDD

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA   CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT AGENT DDD

PV selectie dosare Muncitor calificat Bloc alimentar.pdf
PV selectie dosare agent DDD.pdf

ANUNT

CENTRALIZATOR FINAL (BUCATAR) -   BLOC ALIMENTAR

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA   CONCURSUL ORGANIZAT IN VEDEREA POSTURILOR VACANTE DE MUNCITOR CALIFICAT   TREAPTA IV (BUCATAR) - BLOC ALIMENTAR

BORDEROU DE NOTARE LA PROBA SCRISA  SEF SERVICIU INFORMATICA

PV selectie dosare Sef serv   Informatica

Anunt concurs 06.06.2019-13.06.2019.pdf

Bibliografie - agent DDD.pdf

Bibliografie - muncitor calificat   (BUCATAR).pdf

Bibliografie - Sef Serviciu  Informatica si Statistica medicala.pdf

Fisa Post - agent DDD.pdf

Fisa Post - muncitor calificat   (BUCATAR).pdf

Fisa Post - Sef Serviciu   Informatica si Statistica medicala.pdf

Tematica - Sef Serviciu Informatica   si Statistica medicala.pdf

ANUNT CONCURS

Centralizator final concurs   infirmiere si ingrijitoare

REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENT   MEDICAL DEBUTANT LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

Rezultatul probei interviu asistent   medical Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

Centralizator final asistent   medical ATI si Laborator de analize medicale.pdf

Centralizator final asistent   medical studii superioare Med. Interna I.pdf

Rezultat proba scrisa asistent   medical sectia ATI.pdf

Rezultat proba scrisa asistent   medical sectia Med. Interna I.pdf

Rezultate selectie dosare asistent   medical ATI si Laborator Analize Medicale.pdf

Rezultat proba scrisa asistent medical Radiologie

Rezultate selectie dosare asistent   medical debutant Laborator Radiologie si Imagistica Medicala.pdf

Rezultate selectie dosare asistent   medical principal studii superioare Medicina Interna I.pdf

Rezultat proba scrisa concurs   infirmiera si ingrijitoare

Rezultate selectie dosare infirmiera si ingrijitoare

Anunt concurs 28.05.2019-03.06.2019.pdf

Tematica pentru asistentii medicali generalisti.pdf
Tematica pentru asistentul medical Laborator Analize Medicale.pdf
Tematica pentru infirmiere si ingrijitoare.pdf
Fisa Post - Asistent Medical.pdf
Fisa Post - Asistent Medical generalist studii postliceale.pdf
Fisa Post - Asistent Medical generalist studii superioare.pdf
Fisa Post - Infirmiera.pdf
Fisa Post - Ingrijitoare.pdf

Procedura operationala de efectuare a curateniei si dezinfectiei in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Deva, Editia 1-Revizia 4  .pdf

ANUNT

ANUNT CONCURS PERIOADA DETERMINATA MEDIC PRIMAR

ANUNT

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE   PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT SECTIA ATI SI BLOC OPERATOR

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA   CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL SECTIA ATI SI  BLOC  OPERATOR
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL PERIOADA   DETERMINATA LA ATI SI BLOC OPERATOR
ANUNT CONCURS ASISTENTE PERIOADA DETERMINATA

Rezultate selectie dosare inscriere concurs perioada 09.05-14.05.2019

ANUNT
ANUNT LICITATIE VANZARE MASINI

ANUNT

REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC   SPECIALIST ENDOCRINOLOGIE - MEDICINA INTERNA I.pdf

Rezultat selectie dosare medic   specialist oncologie si endocrinologie
ANUNT CONCURS MEDIC ONCOLOGIE SI   MEDICINA INTERNA I

ANUNT
TEMATICI SI BIBLIOGRAFII NECESARE   SUSTINERII EXAMENULUI DE PROMOVARE IN FUNCTIE, GRADE SI TREPTE  PROFESIONALE  IMEDIAT SUPERIOARE

ANUNT MEDIC PRIMAR ORL
ANUNT MEDIC PRIMAR ORL PERIOADA   DETERMINATA

ANUNT EXAMEN PROMOVARE
Centralizatoare finale examen promovare asistenti medicali si infirmiere din 26.03.2019.PDF
Anunt examen promovare.pdf

ANUNT

REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC SPECIALIST REABILITARE MEDICALA

SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC   SPECIALIST REABILITARE MEDICALA.pdf

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST   COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE SI SECTIA RECUPERARE

ANUNT CONCURS
ANUNT CONCURS SEF CENTRU DE   SANATATE MINTALA COPII.pdf
ANUNT CONCURS SEF SECTII.pdf

ANUNT CONCURS U.P.U. - S.M.U.R.D.

REZULTATELE CONCURSULUI PRIVIND   OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC SPECIALIST MRDICINA DE URGENTA LA UPU SMURD   05.03.2019
COMUNICARE DATA CONCURS MEDIC  UPU SMURD.pdf

ANUNT
CENTRALIZATOR CONTESTATIE PROBA   SCRISA.pdf
Centralizator proba scrisa medic rezident.pdf
ANUNT PROBA SCRISA SI PROBA PRACTICA MEDIC REZIDENT AN IV.pdf

ANUNT CONCURS

Anunt concurs.PDF

ANUNT CONCURS

REZULTATE CONCURS SEF UPU   SMURD

REZULTATE SELECTIE DOSAR CONCURS SEF LABORATOR ANALIZE MEDICALE.pdf

Rezultatele concursului privind   ocuparea functiei de Sef Laborator - Laborator Analize Medicale

Rezultate finale la concursul de sef sectie ORL

Rezultate pentru ocuparea functiei de sef sectia oftalmologie.pdf

REZULTATE FINALE CONCURS SEF CENTRU   SANATATE MINTALA ADULTI.pdf

REZULTATE FINALE CONCURS SEF SECTIE   CHIRURGIE GENERALA.pdf

REZULTATE EXAMEN FARMACIST SEF LA   FARMACIA SPITAL

REZULTATE CONCURS SEF SECTIE   NEUROLOGIE

REZULTATE CONCURS SEF SECTIE   OBSTETRICA - GINECOLOGIE

REZULTATE CONCURS SEF SECTIE   ORTOPEDIE

SELECTIE DOSARE SEF SECTIE

Tematica si bibliografie Sef Sectie Boli Infectioase.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Chirurgie Generala.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Farmacie Spital

Tematica si bibliografie Sef Sectie Medicina de Urgenta.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Neurologie.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Obstetrica-Ginecologie.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Oftalmologie.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Oncologie.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Ortopedie-Traumatologie.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Otorinolaringologie.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Psihiatrie - Sanatate Mintala Adulti.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Psihiatrie Pediatrica- Sanatate Mintala Copii.pdf

Tematica si bibliografie Sef Sectie Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.pdf

ANULARE CONCURS medicina legala

ANUNT FARMACIST SEF - FARMACIA   SPITAL.PDF

ANUNT SEF CENTRU SANATATE   MINTALA.PDF

ANUNT SEF SECTII.PDF

ANUNT SEF UPU SMURD.PDF

 

ANUNT CONCURS 31.01-06.02.2019

Centralizator final asistente concurs 31.01.2019-06.02.2019.PDF

Centralizator final concurs infirmiere si ingrijitoare 31.01.2019-06.02.2019.PDF

Rezultatul probei scrise la   concursul organizat in perioada 31.01.2019-06.02.2019 pentru ocuparea   posturilor vacante de asistent medical.pdf

Rezultatul probei scrise la   concursul organizat in perioada 31.01.2019-06.02.2019 pentru ocuparea   posturilor vacante de infirmiere si ingrijitoare.pdf

Proces-verbal privind selectia   dosarelor la concursul organizat in perioada 31.01.2019-06.02.2019 in   vederea ocuparii posturilor vacante de asistent medical

PROCES VERBAL PRIVIND SELECTIA   DOSARELOR la concursul organizat in perioada 31.01.2019-06.02.2019 pentru   ocuparea posturilor vacante de infirmiere si ingrijitoare.PDF

Anunt concurs 31.01-06.02.2019.PDF

Fisa post asistent medical.PDF

Fisa post asistent medical cu studii superioare.PDF

Fisa post infirmiera.PDF

Fisa post ingrijitoare.PDF

Tematica asistenti medicali.PDF

Tematica infirmiere.PDF

Tematica ingrijitoare.PDF

Procedura operationala de efectuare   a curateniei si dezinfectiei in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta   Deva Editia I, Revizia 2 - pentru infirmiere si ingrijitoare

 

ANUNT CONCURS

CENTRALIZATOR FINAL la concursul organizat in perioada 18.01.2019-23.01.2019 in vederea ocuparii postului vacant de Ingrijitoare la Sectia Medicina Interna

Rezultate concurs asistente   UPU.PDF

Rezultate concurs asistente Med   Interna I.PDF

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical debutant UPU SMURD 18-23.01.2019.PDF

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical principal 18-23.01.2019.PDF

Rezultat proba scrisa concurs ingrijitoare 18-23.01.2019.PDF

Rezultate selectie dosare as med   UPU

Proces verbal selectie dosare

Anunt concurs perioada   18.01.2019-24.01.2019

Fisa post-asistent medical generalist cu studii postliceale.PDF

Fisa post-asistent medical generalist cu studii superioare.PDF

Fisa post-asistenti medical generalist- UPU-SMURD.PDF

Fisa post pentru ingrijitoare.PDF
Tematica+ Bibliografie-asistent medical generalist cu studii postliceale.PDF

Tematica+Bibliografie asistenti medical generalist- UPU-SMURD.PDF

Tematica+Bibliografie pentru   ingrijitoare.PDF

 

ANUNT

REZULTATE SELECTIE DOSARE INSCRIERE CONCURS MEDIC UPU SMURD.PDF

Anunt concurs medic UPU-SMURD.PDF

 

ANUNT CONCURS

Rezultate concurs serv Informatica.PDF

Rezultate concurs serv TESA.PDF

REZULTAT PROBA SCRISA -   ECONOMIST

REZULTAT PROBA SCRISA -SERV INF.PDF

CENTRALIZATOR SEF BIROU TRANSP.PDF

CENTRALIZATOR REFERENT ACHIZITII.PDF

REZULTAT PROBA SCRISA -SEF BIROU   GRAD II BIROU TRANSPORT APROVIZIONARE.PDF

REZULTAT PROBA SCRISA -REFERENT   SPECIALITATE GRAD II BIROU ACHIZITII PUBLICE.PDF

Proces-verbal privind selectia   dosarelor la concursul organizat in perioada 08.01.2019-14.01.2019 pentru   ocuparea postului vacant de economist debutant la Serviciul   Financiar-Contabilitate.PDF

Proces-verbal privind selectia   dosarelor la concursul organizat in perioada 08.01.2019-14.01.2019 pentru   ocuparea postului vacant de referent de specialitate gradul II la Biroul   Achizitii Publice.PDF

Proces-verbal privind selectia   dosarelor la concursul organizat in perioada 08.01.2019-14.01.2019 pentru   ocuparea postului vacant de referent de specialitate la Serviciul   Informatica si Statistica Medicala.PDF

Proces-verbal privind selectia   dosarelor la concursul organizat in perioada 08.01.2019-14.01.2019 pentru   ocuparea postului vacant de Sef Birou Transport-Aprovizionare.PDF

Anunt concurs 08.01-14.01.2019.PDF

Bibliografie SEF BIROU GRADUL II CU STUDII SUPERIOARE la Birou Transport-Aprovizionare.PDF

Fisa Post SEF BIROU GRADUL II CU   STUDII SUPERIOARE la Birou Transport-Aprovizionare.PDF

Bibliografie REFERENT DE   SPECIALITATE CU STUDII SUPERIOARE - DEBUTANT la Serviciul de Informatica  si  Statistica Medicala.PDF

Tematica REFERENT DE SPECIALITATE    CU STUDII SUPERIOARE - DEBUTANT la Serviciul de Informatica si Statistica    Medicala.PDF

Fisa Post REFERENT DE SPECIALITATE   CU STUDII SUPERIOARE - DEBUTANT la Serviciul de Informatica si Statistica   Medicala.PDF

Bibliografie ECONOMIST DEBUTANT la    Serviciul Finaciar-Contabilitate.PDF

Fisa Post ECONOMIST DEBUTANT la    Serviciul Finaciar-Contabilitate.PDF

Bibliografie REFERENT DE   SPECIALITATE GRADUL II CU STUDII SUPERIOARE la Birou Achizitii  Publice.PDF

Fisa Post Bibliografie REFERENT DE   SPECIALITATE GRADUL II CU STUDII SUPERIOARE la Birou Achizitii  Publice.PDF

 

ANUNT CONCURS/EXAMEN
Anunt concurs medic rezident an IV Medicina Legala la Serviciul Judetean de Medicina Legala.PDF 

Rezultate medici rezidenti.PDF

 

ANUNT CONCURS
Centralizator final la concursul   organizat pentru ocuparea postului vacant de statistician medical la   Serviciul de Informatica si Statistica Medicala din perioada 13-18.12.2018.PDF
Centralizator final la concursul   organizat in perioada 13-18.12.2018 pentru ocuparea posturilor vacante   asistent medical generalist (PL) la Sectia ATI.PDF
Centralizator final la concursul   organizat in perioada 13-18.12.2018 in vederea ocuparii postului vacant de   Agent DDD la SPIAAM.PDF
REZULTATUL PROBEI PRACTICE STATISTICIAN MEDICAL - SERVICIUL INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA-S.pdf
REZULATUL PROBEI SCRISE1- AGENT DDD   la SPIAAM
REZULTATUL PROBEI SCRISE-ASISTENT   MEDICAL GENERALIST (PL)

Proces verbal selectie dosare LA  CONCURSUL ORGANIZAT IN PERIOADA 13.12-18.12.2018 IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI VACANT DE AGENT DDD LA SPIAAM.PDF

Proces verbal selectie dosare LA   CONCURSUL ORGANIZAT IN PERIOADA 13.12-18.12.2018 IN VEDEREA OCUPARII   POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL - SECTIA ATI.PDF
Proces verbal selectie dosare la concursul pentru ocuparea postului vacant de statistician-medical la Serviciul de Informatica si Statistica Medicala din perioada   13.12-18.12.2018.PDF
ANUNT CONCURS 13-18.12.2018.PDF

BIBLIOGRAFIE - STATISTICIAN   MEDICAL.PDF
FISA-POST - AGENT DDD.PDF
FISA-POST - ASISTENT MED-GEN.PDF
FISA-POST - STATISTICIAN   MEDICAL.PDF
TEMATICA - AGENT DDD.PDF
TEMATICA - STATISTICIAN   MEDICAL.PDF
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - ASISTENT   MED-GEN.PDF

CALENDAR CONCURS SEF SECTII.PDF
CALENDAR CONCURS SEF SECTII.PDF

ANUNT CONCURS

Centralizatorul final la concursul   pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de asistent   medical generalist la Sectia Pediatrie
Rezultate proba scrisa asistent medical generalist Pediatrie.PDF

ANUNT LOCATIE DESFASURARE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST PEDIATRIE
Selectie dosare concurs as.med. PEDIATRIE
ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL.PDF
FISA POSTULUI  ASISTENT   MEDICAL.PDF
TEMETICA CONCU  ASISTENT   MEDICAL.PDF

ANUNT CONCURS MEDICI UPU
ANUNT CONCURS MEDICI UPU

ANUNT
Anunt concurs Sef Birou Juridic gradul II (S) din data de 22-29.10.2018

ANUNT
Rezultat selectie dosare sef sectie.PDF

ANUNT
REZULTAT CONCURS MEDIC DENTIST
Anunt data concurs medic dentist UPU.PDF

ANUNT
Centralizator final la concursul   organizat in perioada 20.09-25.09.2018 pentru ocuparea postului vacant de   referent de specialitate gradul II la Serviciul RUNOS.PDF
Rezultat concurs.PDF
Proces-verbal selectia dosarelor la concursul organizat in perioada 20.09-25.09.2018 in vederea ocuparii postului vacant de Referent de specialitate gradul II (S) la serviciul RUNOS.PDF
ANUNT CONCURS REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II (S) SERVICIUL RUNOS PERIOADA 20.09-25.09.2018.PDF
FISA POSTULUI REFERENT DE   SPECIALITATE GRADUL II (S) SERVICIUL RUNOS.PDF
BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA   POSTULUI DE REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II (S) SERVICIUL RUNOS.PDF

ANUNT VANZARE
ANUNT VANZARE CU LICITATIE.PDF

ANUNT
Anunt suspendare concurs Sef Centru de Hemodializa.PDF
Bibliografie sef  sectie si sef laborator.PDF
ANUNT CONCURS MEDIC SEF SECTII.PDF
CENTRALIZATOR FINAL MEDIC SEF CARDIOLOGIE.PDF
CENTRALIZATOR FINAL MEDIC SEF PEDIATRIE.PDF
CENTRALIZATOR PROBA SCRISA MEDIC SEF CARDIOLOGIE.PDF
CENTRALIZATOR PROBA SCRISA MEDIC SEF PEDIATRIE.PDF
CENTRALIZATOR FINAL MEDIC SEF ATI.PDF
CENTRALIZATOR PROBA SCRISA MEDIC SEF ATI.PDF
CENTRALIZATOR FINAL MEDIC SEF   PSIHIATRIE.PDF
CENTRALIZATOR PROBA SCRISA MEDIC   SEF PSIHIATRIE.PDF
CENTRALIZATOR FINAL MEDIC SEF   LABORATOR RADIOLOGIE.PDF
CENTRALIZATOR PROBA SCRISA MEDIC   SEF LABORATOR RADIOLOGIE.PDF
REZULTAT CONCURS SEF SECTIE   INT1.PDF
REZULTAT CONCURS SEF SECTIE   INT2.PDF
ANUNT CONCURS SEF CENTRU DE  HEMODIALIZA.PDF

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST
ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE MAXILO-FACIALA - PERIOADA DETERMINATA 12 LUNI

ANUNT CONCURS MEDIC PRIMAR UROLOGIE
ANUNT CONCURS MEDIC PRIMAR UROLOGIE.PDF

Anunt concurs perioada 10.08-17.08.2018 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de registrator medical si statistician medical.

CENTRALIZATOR FINAL - Rezultate  proba practica examen statistician medical si registrator medical.PDF
Proces-verbal privind selectia dosarelor la concursul din perioada 10.08-17.08.2018 pentru ocuparea  posturilor temporar vacante de registrator medical si statistician  medical.PDF

ANUNT PERIOADA DETERMINATA.PDF

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA REGISTRATOR MEDICAL.PDF

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA STATISTICIAN MEDICAL.PDF

Centralizator final la concursul organizat in perioada 10.08-17.08.2018 pentru ocuparea posturilor temporar   vacante de registrator medical si statistician medical de la SISM.PDF

FISA POST REGISTRATOR MEDICAL.PDF

 

FISA POSTULUI STATISTICIAN MEDIC.PDF

 

ANUNT POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA

Rezultat concurs Financiar

Centralizator final la concursul   pentru ocuparea postului vacant de sef birou la Birou Achizitii Publice   perioada 20.08-27.08.2018

Centralizator final la concursul pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu RUNOS din perioada 20.08-27.08.2018.PDF

Rezultatul probei scrise sef serviciu RUNOS

Rezultatul probei scrise economist gradul IA

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de sef Birou Achizitii Publice.PDF

Proces-verbal privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei vacante de sef serviciu RUNOS din perioada 20.08-27.08.2018.PDF

Proces-verbal privind selectia    dosarelor la concursul organizat in perioada 20.08-27.08 pentru ocuparea    postului vacant de sef birou gradul II (S) la Birou Achizitii  Publice.PDF

Proces-verbal privind selectia   dosarelor la examenul organizat in perioada 20.08-27.08.2018 in vederea   ocuparii postului vacant de economist gradul IA (S) la Serviciul   Financiar-Contabilitate.PDF

ANUNT POSTURI VACANTE PERIOADA NEDETERMINATA TESA.PDF

BIBLIOGRAFIE  SEF BIROU ACHIZITI.PDF

BIBLIOGRAFIE ECONOMIST 1A.PDF

BIBLIOGRAFIE SEF SERVICIU RUNOS.PDF

FISA POST  ECONOMIST 1A.PDF

FISA POST  SEF BIROU ACHIZITI.PDF

FISA POST SEF SERVICIU RUNOS.PDF

 

 

ANUNT CONCURS MEDIC ATI
Anunt concurs medic ATI.PDF

REZULTATE CONCURS MEDIC SPECIALIST   ATI.PDF

HOTARARE
HOTARARE.PDF

ANUNT
Anunt concurs medic primar cardiologie


ANUNT
Anunt concurs medici UPU-SMURD   Deva.PDF

Rezultate selectie dosare concurs   medic dentist.PDF

ANUNT CONCURS

Centralizator final concurs UPU-SMURD 12-18.07.2018
Anunt concurs UPU-SMURD 12-18.07.2018.PDF
SELECTIE DOSARE.PDF
Tematica si fisa post asist. med.  UPU-SMURD concurs 12-18.07.2018.PDF
Tematica si fisa post infirmiera si ingrijitoare UPU-SMURD concurs 12-18.07.2018.PDF

Rezultatul probei scrise  12-18.07.2018 UPU-SMURD

SOLUTIONARE CONTESTATIE CONCURS  INFIRMIERE UPU SMURD 12-18.07.2018

ANUNT ACHIZITIE
Anunt achizitie Servicii de paza.PDF

ANUNT CONCURS 03-09.07.2018
RASPUNS CONTESTATII CONCURS   03.07-09.07.2018 INFIRMIERE DEBUTANTE SECTIA NEUROLOGIE
Solutionare contestatie.PDF

Rezultate proba scrisa asistente.PDF
Rezultat final concurs   asistente.PDF
Rezultate proba scrisa   brancardieri.PDF
Rezultate proba scrisa   infirmiere.PDF
Rezultate proba scrisa   ingrijitoare.PDF
Rezultate proba scrisa   psiholog.PDF

Anunt concurs 03-09.07.2018.PDF
Programare proba interviu 09.07.2018.PDF
Programare proba interviu 10.07.2018.PDF

FISA POST AS. MED BLOC   OPERATOR.PDF
TEM. BIBLIOG. FISA POST   BALNEOF..PDF
TEM. BIBLIOG. FISA POST   PSIHOLOG.PDF
Proces-verbal selectie dosare concurs psiholog practicant 03-09.07.2018.PDF
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE AS.   MED.PDF
Proces-verbal selectie dosare concurs asistenti medicali  03-09.07.2018.PDF
TEMATICA SI FISA POST INFIRMIERE.PDF
Proces-verbal selectie dosare concurs infirmiere 03-09.07.2018.PDF
SOLUTIONARE CONTESTATIE.PDF
TEM. SI FISA POST BRANCARDIER.PDF
TEM. SI FISA POST INGRIJITOARE.PDF
Proces-verbal selectie dosare concurs ingrijitoare si brancardier 03-09.07.2018.PDF

REZULTATE CONCURS 03-09.07.2018
Centralizator final brancardier la concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia CHIRURGIE GENERALA.PDF

Centralizator final infirmiere la  concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia BOLI INFECTIOASE.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia CHIRURGIE   GENERALA.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia DERMATOLOGIE.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia MEDICINA INTERNA   II.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia NEUROLOGIE.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia ONCOLOGIE   MEDICALA.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia ORTOPEDIE SI   TRAUMATOLOGIE.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia PEDIATRIE.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia REUMATOLOGIE.PDF

Centralizator final infirmiere la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia UROLOGIE.PDF

Centralizator final ingrijitoare la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - compartiment STERILIZARE   CENTRALA.PDF

Centralizator final ingrijitoare la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia ATI.PDF

Centralizator final ingrijitoare la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia ONCOLOGIE   MEDICALA.PDF

Centralizator final ingrijitoare la   concursul organizat in perioada 03-09.07.2018 - sectia ORTOPEDIE SI   TRAUMATOLOGIE.PDF

 

ANUNT
ANUNT CONCURS MEDIC DIABET.PDF

ANUNT
Rezultatele examenului de promovare muncitori
din data de 31.05.2018
concurs promovare.PDF

ANUNT

Anunt concurs medic primar  OBSTETRICA

ANUNT

Rezultate examen de promovare in grad profesional imediat superior

CONCURS MEDIC ATI
Anunt concurs medic ATI.PDF

SELECTIE DOSARE MEDIC ATI.PDF

ANUNT

Examen de promovare in grad profesional imediat superior.PDF

ANUNT 
Anunt examen de promovare.PDF 
CENTRALIZATOR FINAL PROMOVARI

ANUNT

ANUNT DIRIGINTE DE SANTIER.PDF

ANUNT CONCURS CHIRURGIE PLASTICA
ANUNT DATA ORA CONCURS.PDF
Selectie dosare concurs Chir   plastica.PDF

Rezultate concurs medic chirurgie plastica

ANUNT
Anunt concurs medici perioada determinata.PDF

ANUNT CONCURS MEDICI

ANUNT CONCURS MEDICI

ANUNT diriginte santier
Anunt Diriginte santier

ANUNT

ANUNT Reparatii capitale -   PEDIATRIE.PDF

ANUNT
pentru ocuparea functiei specifice Comitetului Director de: 
Director Financiar-Contabil

ANUNT CONCURS.PDF

BIBLIOGRAFIE CONCURS.PDF

TEME CADRU pt. proiect.PDF

Proces-verbal selectie dosare examen DIR. FIN. CONT.PDF

Rezultatul probei scrise pt concursul de Director Financiar-Contabil

REZULTATE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ANUNT PAZA
ANUNT PAZA.pdf

 
PROCES VERBAL
 
OFERTA
 
ANUNT ACHIZITIE
anunt_achizitie.PDF
 
Anunt dir santier Pediatrie
 
Anunt privind - "Reparatii capitale la
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA - Sectia Pediatrie"
 
ANUNT IMPORTANT
 
ANUNT PROIECT TEHNIC - sectia PEDIARIE
 
ANUNT CONCURS
 
ANUNT CONCURS
 

ANUNT CONCURS MEDICI
 
ANUNT DIRIGINTE DE SANTIER
 
ANUNT LUCRARI DE REPARATII CURENTE
ALE Sectiei PNEUMOLOGIE, CORPUL II
 
ANUNT CONCURS DIRECTOR INGRIJIRI
 
ANUNT ACHIZITIE  SERVISARE-MENTENANTA
 
DECIZIE ANULARE CONCURS
 
ANUNT CONCURS SEF SERVICIU RUNOS
 
ANUNT CONCURS MANAGER
 
 
 
ANUNT ACHIZITIE LUCRARI DE INTRETINERE, REVIZIE SI REPARARE A ASCENSOARELOR
ANUNT ACHIZITIE LUCRARI DE INTRETINERE, REVIZIE SI REPARARE A ASCENSOARELOR.PDF
 
CENTRALIZATOR FINAL la examenul pentru ocuparea de infirmiere si ingrijitoare
 din perioada 28.04.2017-05.05.2017 

CENTRALIZATOR FINAL la examenul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificati (bucatari)
 in perioada 03.05.2017;05.05.2017 si 10.05.2017

CENTRALIZATORUL FINAL.PDF

ANUNT ACHIZITIE  SERVISARE-MENTENATA A
CENTRALELOR DE ALARMARE-AVERTIZARE LA INCENDIU

ANUNT ACHIZITIE SERVISARE-MENTENANTA A CENTRALELOR DE ALARMARE-AVERTIZARE LA INCENDIU.PDF
 
Anunt servicii
privind - SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA RMN

Anunt servicii privind - SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA RMN.PDF
 
Anunt servicii
privind - SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA CT

Anunt servicii privind - SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA CT.PDF

ANUNT ACHIZITIE
Servicii  de transport sanitar nemedicalizat pacienti dializati si transport sange si derivate
la Spitalul Judetean de Urgenta Deva

ANUNT ACHZITIE.PDF
 
ANUNT ACHIZITIE
Servicii privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor
la Spitalul Judetean de Urgenta Deva

ANUNT ACHIZITIE.PDF
 
ANUNT CONCURS ASISTENTE, INFIRMIERE, INGRIJITOARE, BUCATARI
(perioada 27.04 - 05.05)

Anunt concurs 24.04-05.05.2017.PDF
 
ANUNT CONCURS MANAGER
 
CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
 
SELECTIE CONCURS
 
ANUNT CONCURS MEDIC PRIMAR HEMATOLOGIE- 22.03.2017 ORA 09.00
 
ANUNT CONCURS MEDIC RADIOLOGIE - 17.03.2017
 
ANUNT CONCURS MEDICI UPU-SMURD - 08.03.2017
 
ANUNT CONCURS MEDICI MEDICINA INTERNA -10.03.2017
 
ANUNT CONCURS MEDICI
 
ACHIZITIE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII
 
ACHIZITIE SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA DESEURI MEDICALE
 
CONCURS INFIRMIERE SI INGRIJITOARE 17-20.01.2017
 
CONCURS ASISTENTI MEDICALI 16-19.01.2017
 
CONCURS SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE, REFERENTI, MUNCITORI 27.12.2016-29.12.2016
 
ANUNT CONCURS MEDIC PRIMAR PSIHIATRU
 
ANUNT EXAMEN PROMOVARE NOIEMBRIE 2016
 
SOLICITARE CERERE OFERTE DIRIGINTE DE SANTIER
 
ANUNT CERERE OFERTE
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SECTIA PEDIATRIE
 
ANUNT CONCURS INGRIJITOARE SJML
 
CERERE OFERTA PRET SERVICII DE MASURARE A REZISTENTEI
DE DISPERSIE PENTRU INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT
 
ANUNT CONCURS MUNCITORI CALIFICATI
 
CERERE OFERTA PRET
PENTRU SERVICII DE INCHIRIERE SPATII PENTRU AMPLASARE AUTOMATE CAFEA, BAUTURI RECI SI CALDE 
pentru anunt si cerinte/specificatii deschideti AICI
 
ANUNT EXAMEN PROMOVARE
 
ANUNT CONCURS MEDICI SI FARMACISTI
 
ANUNT CONCURS MEDICI SEFI SECTIE
 
CONCURS 04-07.07.2016
 
 
ANUNT CONCURS 27-30.06.2016
 
EXAMEN PROMOVARE 16.06.2016
 
ANUNT EXAMEN PROMOVARE 06.05.2016
 
CERERE OFERTA PRET
PENTRU SERVICII DE PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR SI PROTECTIA PERSOANELOR 
pentru anunt si cerinte/specificatii deschideti AICI
 
CERERE OFERTA PRET
PENTRU SERVICII MEDICALE in specialitatea medicina muncii  
si supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante
 
pentru anunt si cerinte/specificatii deschideti AICI
 
 
Anunt concurs 12.04 - 15.04.2016
 
Anunt concurs 05 - 08 aprilie 2016
 
Anunt concurs 28 - 31 martie 2016
 
Anunt concurs 29 martie 2016
 
Anunt concurs 22-25 martie 2016
 
Anunt concurs 8-11.02.2016
 
ANUNT
CONCURS MEDICI SPECIALISTI SI FARMACISTI
 
ANUNT
EXAMEN PROMOVARE ASISTENTI MEDICALI SI INFIRMIERE
 
ANUNT CONCURS MANAGER PERSOANA FIZICA
 
Anunturi 2015
 
Anunt concurs
 
Anunt concurs asistenti medicali
 
Examen promovare
 
Anunt 
 
Anunt 
 
Anunt concurs medici
 
Anunt concurs MUNCITORI CALIFICATI
 
 
Anunt examen promovare
 
Regulamentul stabilirii principiilor generale de ocupare a unui post vacant
 
Anunt concurs
 
Anunt concurs comitet director
 
Anunt concurs muncitori
 
Anunt concurs perioada determinata
 
Anunt concurs
 
Anunt concurs
Anunt concurs.pdf
 
 
Anunt concurs
Spitalul Judetean de Urgenta Deva anunta organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de medic, biolog, chimist si biochimist
 
CENTRALIZATORUL FINAL
rezultatele concursurilor organizate in perioada 27.01-30.01.2015 in vederea ocuparii posturilor vacante de biolog, biochimist, chimist, medici
 
Anunt amanare concurs
 
 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr.58, judetul Hunedoara, CUI 4374385
organizeaza in perioada 18 iunie 2014 - 04 iulie 2014, la sala de sedinte de la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Deva,
LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE
pentru inchirierea spatiului de la parterul BLOCULUI CENTRAL al spitalului, cu destinatia de bufet de incinta tip express
 
 
 

Program Transplant

Vizitatori site

861289
Azi
Ieri
Saptamana asta
Luna asta
Total
110
675
785
15201
861289
IP: 18.232.55.175


Copyright © 2012. All Rights Reserved.