Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 
privind liberul acces la informatiile de interes public
Norme Metodologice din 7 februarie 2002 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 
privind reforma in domeniul sanatatii (actualizata)
Lege privind sistemul national integrat de servicii medicale de urgenta si de prim ajutor calificat
Lege nr. 371/2006
pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003
privind drepturilor pacientului
Ordin Nr. 386 din 7 aprilie 2004
privind aprobarea Normelor de aplicare a Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea medicamentului
Legea privind exercitarea profesiei de medic,
precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania
ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Metodologia de rambursare 2013-2014
ORDIN Nr. 423/191 din 29 martie 2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014*)
Normele de aplicare ale Contractului cadru 2013
ORDIN Nr. 422 din 29 martie 2013 
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014
HOTĂRÂRE Nr. 124 din 27 martie 2013 
privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014
HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013 
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014
Ordinul comun nr. 622-214/14 iunie 2012 
privind modificarea si completarea Ordinului M.S. si al Presedintelui CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1389/2010.
Metodologie de aplicare a Hotărârii nr. 1389/2010 
privind rambursarea cheltuielilor
ORDIN nr. 632 din 1 iunie 2006 
pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilitati si al declaratiei de avere
Normele de aplicare a Contractului Cadru nr. 864/538 din 31.05.2011 
privind conditiile acordarii serviciilor medicale in unitatiile spitalicesti. 
Anexa 21.
Hotararea nr 909 din 14 septembrie 2011
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 451/2004.
Ordinul MS nr. 1011/2011
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate.
Ordinul nr. 1117/2010
privind aprobarea listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele nationale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop lucrativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010
Ordinul nr.430/470 din 12 mai 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
Precizari.
Hotarare pentru aprobarea Contractului Cadru pe anul 2010
Norme Contract Cadru 2010
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Program Transplant

Vizitatori site

861259
Azi
Ieri
Saptamana asta
Luna asta
Total
80
675
755
15171
861259
IP: 18.232.55.175


Copyright © 2012. All Rights Reserved.