DECIZIA NR. 260

din data de 26.07.2017

Managerul Spitalului Judetean de Urgenţă Deva numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 428/19.07.2017,

Având în vedere :

Ø  prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, publicata in M.Of. nr.469/26.06.2014, cu modificari si completari ulterioare,

Ø  prevederile ORDINULUISECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice,publicata in M.Of. nr.444/22 iunie 2015, cu modificari si completari ulterioare,

Ø  procedurile de implementare a sistemului de management al calitatii, al mediului si sanatatii si securitatii ocupationale si siguranta alimentului la nivelul unitatii noastre, respectiv gestionarea si administrarea  diverselor activitati specifice ale  organizatiei,  astfel incat aceasta sa fie capabila sa ofere satisfactii pacientilor si calitate marita serviciilor medicale  acordate acestora, precum si monitorizarea aplicarii efective a Manualului Calitatii -  documentatie care prezinta modul cum sunt operate si controlate diversele procese din organizatie si aplicarea procedurilor stabilite, precum si  modul cum se planifica, realizeaza, controleaza si  corecteaza/imbunatatesc urmatoarele procese: controlul documentelor; controlul inregistrarilor; auditul intern al calitatii; controlul produsului neconform; actiunile corective; actiunile preventive s.a.,

In baza prerogativelor atribuite managerului prin Contractul de management nr.10390/20.07.2017,

DECIDE:

ART.1

al.(1) Incepand cu data de 01.08.2014 Spitalul Judetean de Urgenta Deva a organizat programul de voluntariat „ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE !”  asumandu-si  responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera noastră de activitate şi competenţă, asumându-şi datoria de a oferi o experienţă de voluntariat de calitate, prin coordonarea corectă şi eficientă a voluntarilor, pentru susţinerea şi dezvoltarea voluntariatului în vederea creşterii contribuţiei sale la dezvoltarea societăţii noastre.

al.(2) Decizia Managerului nr.308/01.08.2014 prin care a fost aprobat GHIDUL VOLUNTARILOR Editia I-a si anexele corespunzatoare, prin care au fost desemnati COORDONATORUL VOLUNTARILOR si supervizorii activitatii de voluntariat, prin care a fost dispusa  completareaREGULAMENTULUI INTERN al unitatiiin conformitate cu  prevederile  Legii nr.78/2014  privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, se anuleaza, fiind inlocuita de prezenta Decizie, cu aplicabilitate de la data emiterii deciziei.

ART.2

al.(1) COORDONATORUL VOLUNTARILORdesemnat de catre conducerea unitatii este D-na Director ingrijiri EMILIA DOAGA PRUNA, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor in cadrul organizatiei noastre.

al.(2) In indeplinirea sarcinilor si atributiilor, COORDONATORUL VOLUNTARILOR, va fi sprijinit de D-na IULIA BARTAN – consilier juridic, care va gestiona si arhiva toate documentele dosarelor de voluntariat in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

ART.3.

al.(1) În funcţie de sectia/compartimentul medical unde se efectueaza voluntariatul, sunt desemnati urmatorii supervizori :

Sectia/compartimen-tul medical

SUPERVIZOR 1

(nume si prenume)

SUPERVIZOR 2

(nume si prenume)

UPU-SMURD

As.sef.VASILICA POP

As.med.pr. LILIANA ADESPEI

As.med.pr. ANGELICA CĂCEU

GINECOLOGIE

As.sef. MIHAELA MARIA CORDEA

As.med.pr. SILVANA FOLTUŢ

As.med.pr. IULIANA FARCAŞ

CHIRURGIE GENERALA

As.sef. LILIANA DANIELA COCOTA

As.med.pr. MAGDOLNA SZABO

As.med.pr. CLAUDIA CIOMAG

INTERNE I

As.sef. SIMONA IOANI

As.med.pr. SIMONA LUPULESCU

INTERNE II

As.sef. EMILIA CLEJ

As.med.pr. FLORINA FRENTIU

CHIRURGIE PLASTICA

As.med.pr. OLIMPIA DEACONU

As.med.pr. CAMELIA FLOREA

NEUROLOGIE

As.sef. DANIELA CHIFOR

As.med.pr. MIHAELA SIRB

As.med.pr. CRISTINA ŞATALAN

ONCOLOGIE

As.sef. MIOARA LAZEA

As.med.pr. LAURA MORARU

As.med.pr. FLORINA MOŢOC

OFTALMOLOGIE

As.sef. ILDIKO HAJDU

As.med.pr. MIHAELA BUMBU

ORL

As.sef. FLORICA MARINELA STĂNCULESCU

As.med.pr. BRIGITTA SZATMARI

ORTOPEDIE

As.med.pr. SIMONA CODOBAN

As.med.pr. ALINA ŞTEFAN

UROLOGIE

As.med.pr. STRATICA MANUELA CARMEN

As.med.pr. SOMAN ALINA LIVIA

BOLI INFECTIOASE

As.med.pr. SORINA LIGELA NELEGA

As.med.pr. ALINA LUGOJAN

PNEUMOLOGIE

As.med.pr. BIANCA IOSEFINA URECHE

As.med.pr. LIANA JUDE

FARMACIE

Farm. SIMONA AVRAM

As.med.pr. EMILIA ZÎRNEA

BFT-asistenti medicali

As.med.pr. CLAUDIA STEFANIA COTIGA - sectie

As.med.pr. CARMEN MARIA MUSTE - laborator

BFT-maseuri

Fiziokinetoterapeut ALIN BUCULESCU

-

BFT-kinetoterapeuti

Kinetoterapeut FLORINA IGNA

-

al.(2) Supervizorii desemnatiau urmatoarele obligatii principale fata de voluntar :

a). sa-i ofere o relaţie de sprijin şi o perspectivă critică din punct de vedere profesional;

b). sa-i ofere o îndrumare profesională concretă;

c). sa faca legătura între teorie şi practică;

d). sa-i creeze modalităţi organizate pentru însuşirea de noi cunoştinţe;

e). sa-i ofere un feed-back evaluativ încurajator, în condiţii lipsite de stres;

f). sa-i evalueze periodic nivelul de pregatire in functie de standardele ocupationale ale ocupatieisiin raport cu obiectivele initiale stabilite in Fisa de voluntariat;

g). sa-i asigure dezvoltarea competentelor profesionale si a abilitatilor sociale;

h). sa-l indrume pe tot parcursul desfasurarii activitatii de voluntariat;

i). sa-i monitorizeze in timp progresul atins fata de obiectivele propuse.

ART.4. Se aproba GHIDUL VOLUNTARILOR 2017 Editia a II-a si anexele corespunzatoare , elaborat in vederea implementarii procedurate a activitatii de voluntariat in organizatia noastra. Ghidul reprezinta o instruire initiala a oricarui candidat care doreste sa devina voluntar in cadrul programului nostru de voluntariat, precum si un document util pus la dispozitia supervizorilor desemnati pentru desfasurarea corecta a programului de voluntariat.

ART.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se obliga COORDONATORUL VOLUNTARILOR si supervizorii desemnati.

Art.6.Prezenta decizie se comunică persoanelor desemnate, secretariatului managerului, serviciului RUNOS, biroului de management al calitatii si membrilor COMISIEI DE MONITORIZARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL al unităţii sanitare.

                                   Manager,                             

               ADINA ILEANA PERA STEFANIE               

 

                                                                         Intocmit si avizat legalitate,

                                                                                          Consilier juridic Bărţan Iulia

1.decizie 260-26.07.2017.PDF

2.GHIDUL VOLUNTARULUI 2017 ed.II.pdf

3.ANEXA 1 cerere inscriere voluntar.pdf

4.ANEXA 1.1 consimtamant prelucrare date.pdf

5.ANEXA 2 contract voluntariat.pdf

6.ANEXA 3.1 fisa voluntar AMG.pdf

7.ANEXA 3.2 fisa voluntar UPU-SMURD.pdf

8.ANEXA 3.3 fisa voluntar AMF.pdf

9.ANEXA 3.4 fisa voluntar BFT.pdf

10.ANEXA 3.5 fisa voluntar MASEUR.pdf

11.ANEXA 3.6 fisa voluntar KINETO SS.pdf

12.ANEXA 4 fisa SSM.pdf

13.ANEXA 5 nou EVIDENTA LUNARA A ACTIVITATII VOLUNTARULUI.pdf

14.ANEXA 6.1 formular evaluare AMG.pdf

15.ANEXA 6.2 formular evaluare AMF.pdf

16.ANEXA 6.3 formular evaluare BFT.pdf

17.ANEXA 6.4 formular evaluare MASEUR.pdf

18.ANEXA 6.5 formular evaluare KINETO SS.pdf

19.ANEXA 7 CERTIFICAT VOLUNTARIAT.pdf

20.ANEXA 8 RAPORT ACTIVITATE.pdf

21.ANEXA 9 EVALUARE PROGRAM VOLUNTARIAT.pdf

Program Transplant

Vizitatori site

861236
Azi
Ieri
Saptamana asta
Luna asta
Total
57
675
732
15148
861236
IP: 18.232.55.175


Copyright © 2012. All Rights Reserved.